• Rejestracja
  +48 768 355 601
  +48 574 467 900

 • Godziny otwarcia
  PN - CZ 8.00 - 20.00
  PT 8.00 - 16.00

Innowacje

Proponujemy nowoczesne rozwiązania

Wprowadzamy innowacje do stomatologii.

Rozwój, jaki dokonuje się w ostatnich latach w stomatologii jest ogromny. Kolejne nowości jakie pojawiają się na rynku sprawiają, że osoby na co dzień zajmujące się uzębieniem pacjentów mają zdecydowanie większe możliwości. Zarówno usługi z zakresu protetyki i ortodoncji, jak i stomatologii estetycznej przeżywają prawdziwy rozkwit dzięki rozwojowi nauki. Powstają nowe materiały i urządzenia, które dają nam bardzo szeroki wachlarz możliwości.

Stomatologia Górscy także korzysta z pojawiających się na rynku nowości. Mimo wielu lat praktyki nie zamykamy się w utartych, schematycznych metodach podejścia do danego problemu pacjenta. Idziemy z duchem czasu, bo zdajemy sobie sprawę, że jedynie tak możemy zrobić to, co jest naszym celem – czyli pomóc pacjentowi.

W wyniku identyfikacji zarówno wewnętrznych potrzeb rozwojowych , jak i rosnących oczekiwań pacjentów na rynku usług stomatologicznych, podjęliśmy decyzję o realizacji docelowej inwestycji, dzięki której nastąpił rozwój naszej firmy oraz wzrost poziomu jego innowacyjności i konkurencyjności. Celem projektu było wdrożenie do oferty firmy nowych usług opartych na innowacyjnych urządzeniach stomatologicznych wraz z inteligentnym oprogramowaniem informatycznym. Inwestycja pozwoliła na wprowadzenie w firmie innowacji produktowych, innowacji procesowej oraz nietechnologicznej. W efekcie doszło do zwiększenia atrakcyjności oferty gabinetu. Co również istotne, innowacyjne urządzenia poprzez szereg proekologicznych funkcjonalności przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych m.in. poprzez zmniejszenie dawki promieniowania w badaniu radiologicznym.

W celu realizacji celów oraz wskaźników projektu, niezbędna była inwestycja w następujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:


1. Tomograf komputerowy wiązki stożkowej (CBCT) z pantomografem i cefalostatem- CRANEX 3Dx

 • Rozwiązanie dla wielopłaszczyznowej diagnostyki
 • Badania panoramiczne i cefalometryczne
 • Planowanie implantów oraz kontrola pozabiegowa
 • Endodoncja
 • Zęby mądrości
 • Zęby zatrzymane
 • Badania stawu skroniowo-żuchwowego
 • Pola obrazowania jakie posiadamy to: 5 x 5, 8 x 8, 8 x15
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Badania dróg oddechowych
 • Zatoki
 • Laryngologia
 • Badania kręgosłupa szyjnego
 • Badania kości skroniowej
 • Torbiele, guzy, urazy

T-Scan jest jedynym na rynku cyfrowym systemem do analizy zwarcia (okluzji). Daje on obraz zgryzu pacjenta w formie dynamicznej, jako funkcję rozkładu sił rejestrowanych w czasie rzeczywistym. T-Scan służy, jako system wspomagania decyzji, przy wyborze rodzaju leczenia.


3. Wirówka EBA 200 do otrzymywania fibryny bogatopłytkowej

Regeneracja. Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych, pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie. Przełomowe technologie PRP, A-PRF, I-PRF wykorzystują zdolności regeneracyjne organizmu i skutecznie przyspieszają procesy gojenia się tkanek miękkich i twardych. Osocze i fibryna bogatopłytkowa mają szerokie zastosowanie w dziedzinach medycyny, które wykorzystują nowoczesne i naturalne metody pobudzające procesy naprawcze. W naszej Praktyce wykorzystujemy materiały firmy KEYMED, między innymi w chirurgii stomatologicznej, implantologii, medycynie estetycznej-regeneracyjnej twarzy.

4. System Pomiaru Stabilności Implantu-Ostell

Implany są jednym z najbardziej przewidywalnych terapii dentystycznych z wysokim odsetkiem powodzenia. Wymagania pacjentów rosną i coraz więcej z nich wymaga natychmiastowej odbudowy. Także "implantowani" są ci pacjenci ryzyka, których dawniej dyskwalifikowano. Stawia to większe wymagania przed implantologami oraz technologię szczególnie w zakresie precyzyjnych urządzeń do diagnozowania i prognozowania stabilności implantu. Ostell ISQ jest właśnie takim instrumentem diagnostycznym do oceny stabilności implantu. Podaje lekarzowi dokładne pomiary konieczne do podjęcia decyzji kiedy obciążać implanty, unikaś niepowodzenia i świadczyś pacjentowi o jakości wykonywanych procedur.

Dzięki realizacji projektu wdrożyliśmy do swojej oferty innowacyjne usługi stomatologiczne:


 • innowacyjną usługę badania radiologicznego 3D z wykorzystaniem tomografii wiązki stożkowej (CBCT) i programu minimalizującego dawkę ekspozycyjną,
 • usługę kompleksowej diagnostyki zaburzeń okluzji z wykorzystaniem innowacyjnego systemu cyfrowej rejestracji i analizy zwarcia,
 • usługę leczenia implantologicznego przy zastosowaniu innowacyjnych metod umożliwiających przyspieszoną regenerację ubytków kostnych przy zastosowaniu fibryny bogatopłytkowej (A-PRF oraz I-PRF) oraz pomiar stabilności implantu.